top of page

TAKIM GÜNÜ

Mekan: Outdoor / Indoor
Süre: 1⁄2 gün - 1 gün
Kişi Sayısı: Takımlar için 6-20 kişi, Gruplar için 200 kişiye kadar

Fiziksel Zorluk: Düşük, orta, yüksek

 

Yaşayarak öğrenme aktiviteleri ile takım içi bağlar kuvvetlendirilmekte ve takım performansı arttırılmaktadır.

Özel olarak dizayn edilmiş eğlenceli aktiviteler arasından, takımınızın ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen en uygun aktiviteler ile takım çalışması, iletişim, yardımlaşma, güven, liderlik, problem çözme ve zaman yönetimi gibi çeşitli kurumsal beceriler üzerine odaklanılmaktadır. Aktiviteler esnasında, yeni davranış kalıpları ortaya çıkartılmakta, aktiviteler aralarında ise uzman eğitmenlerimiz ile yapılan kısa değerlendirme toplantıları ile hangi davranış kalıplarının daha sık, hangilerinin daha az yapılması gerektiği tartışılmaktadır.

Aktiviteler ilerledikçe, takım arkadaşlarına geri bildirimlerde bulunan, birbirlerini cesaretlendiren, ortak hedef doğrultusunda yardımlaşan, stratejiler geliştiren ve uygulayan takımınız, yeni davranış standartlarını oluşturmaya başlamış olacaktır.

KAZANIMLAR

- Etkili iletişim becerilerinin geliştirilmesi
- Strateji oluşturma, işbirliği ve liderlik uygulamarı
- Ortak karar alma ve uygulama
- Yardımlaşma ve takım içi güven ile problemleri çözüme ulaştırma

PROGRAM

Giriş: Uzman eğitmenimiz, günün programı hakkında genel bilgilendirme yaptıktan sonra hedefler ve beklentiler değerlendirilir. Etkinliğin amacına göre takım ve liderlik gibi konularda teorik bilgiler bu aşamada verilir.

Isınma Aktiviteleri: Eğlenceli ve hareketlendirici başlangıç aktiviteleri ile takımınız konfor alanından çıkar, algı seviyesini artırır, farklı rollerin deneyimlenmesi ile de önyargılarını ortadan kaldırır.

Takım Aktiviteleri: Programın hedeflerine göre, takımlar önceden belirlenmiş aktivitelere yeni roller üstlenerek katılırlar. Her aktivitede de katılımcılar, ortak hedef doğrultusunda iş birliği yaparlar ve aldıkları çeşitli risklerle beraber zorlukların üzerinden gelmeyi başarırlar.

Son Bilgilendirme: Uzman eğitmenimizin önderliğinde, yaşadıkları deneyimleri tartışmak üzere bir araya gelen takımlar, aktiviteler esnasında yaşanan kırılma noktalarını gözden geçirir, başarılı yönlerini ve çabalarını tekrar değerlendirir, ofis ortamına öğrendiklerini nasıl aktaracaklarını tartışır. 

bottom of page