top of page

TAKIM ÇALIŞMASI EĞİTİMLERİ

Yüksek Performanslı Takımlar

Ne Yapıyoruz

Günümüz kurumsal şirketlerinde, örgütsel bir başarı için takım çalışması ve etkin liderlik kaçınılmaz bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır. Böyle bir başarı sağlanması adına, yüksek performanslı takımları oluşturma ve üyelerinin motivasyonlarını sağlama süreçlerinde eğitim, danışmanlık ve koçluk hizmetleri sunuyoruz.

Kurumsal şirketler için yaşayarak öğrenme felsefesine dayalı, indoor ve/veya outdoor mekanlarda özel dizayn edilmiş aktiviteler yardımıyla, iletişim, yardımlaşma, ortak karar alma, zaman/kaynak yönetimi, problem çözme gibi çeşitli kurumsal becerilerin gelişiminin yanısıra motivasyon ve aidiyet duygusu sağlıyoruz.

Nasıl Yapıyoruz

Yaşayarak Öğrenmenin en etkili ve en kalıcı öğrenme şekli olduğuna inanıyoruz. Eğitimlerimizi bu felsefe ışığında, inovatif yaklaşımlarla dizayn ediyor, ihtiyaçlarınız doğrultusunda farklılaştırıyoruz.

İhtiyaçları önceliklendirmek ve en uygun takım çalışması

aktivitesini belirlemek adına, takım üyeleri bir değerlendirmeye tabi tutularak ihtiyaç analizi yapılmaktadır. Gelişmeye açık noktaların tespitinden sonra, kurum yöneticileri ile hedefler ve aksiyon planı belirlenir. 

İçerikleri ve kurguları özel dizayn edilmiş, zihnen ve bedenen zorlayıcı, aynı zamanda eğlenceli ve davetkar liderlik ve takım gelişim aktiviteleri ile takım üyeleri konfor alnından çıkar ve kalıcı öğrenmenin sağlandığı çeşitli becerileri deneyimler. Takım çalışması aktiviteleri sonrasında, ikinci bir değerlendirme ile davranış değişimleri ölçümlenmekte ve sonuçlar raporlanmaktadır.

bottom of page