top of page

LİDERLİK EĞİTİMİ

Takımızı nasıl motive edeceğinizi, çalışanları nasıl geliştireceğinizi, grup içi iş birliğini nasıl sağlayacağınızı, ekip içi ve dışında etkili iletişim kurmanın inceliklerini ve disiplini etkin bir şekilde nasıl yöneteceğinize dair kritik yönetim becerilerini aktarmayı amaçlamaktadır.

Bu eğitim ile;

  • Rol ve sorumluluklarınız konusunda daha derin bir farkındalık

  • Aktif ve etkili iletişim kurabilme becerisi

  • Liderlik stilinizi, her bir çalışana göre tayin edebilme teknikleri

  • Sonuç almanızı sağlayacak şekilde organizasyon hedeflerini ekip içi iletebilme becerisi

  • Üretkenlik ve motivasyonu arttırmaya yönelik delegasyon stratejilerini uygulama

  • Takım performansını arttırma yöntemleri

  • Bağlılık yaratma becerisi

 

sağlanmaktadır.

bottom of page