TAKIM KOÇLUĞU

Kurum içindeki takımların, “takım olmalarını” destekleyen, birlikte gelişmelerini, daha uyumlu çalışmalarını, hedeflerine ulaşmalarını ve verimli sonuçlar almalarını sağlayacak bir süreç programıdır.

Bu program ile takım üyeleri;

  • Birlikte daha etkin çalışmaya başlarlar

  • Yaratıcılıkları artar

  • Kaynaklarının farkına varıp daha etkin kullanırlar

  • İç çatışmaların sebeplerini tanımlar, önlem alırlar

  • Ortak hedeflerine odaklanırlar

  • Birbirlerini daha iyi tanırlar

  • Sorumluluklarını sahiplenirler

  • Birbirlerinin gelişimine katkıda bulundukları için haz duyarlar

  • Sinerji oluşturur, yeni bakış açıları kazanırlar

Sonuçta bütün olarak takım performansı artar.

 

Takım koçluğu uygulamaları firmanın ulaşmak istediği amaçlara, katılımcı sayı ve profiline göre şekillendirilebilmektedir.