top of page

TAKIM KOÇLUĞU

Kurum içindeki takımların, “takım olmalarını” destekleyen, birlikte gelişmelerini, daha uyumlu çalışmalarını, hedeflerine ulaşmalarını ve verimli sonuçlar almalarını sağlayacak bir süreç programıdır.

Bu program ile takım üyeleri;

  • Birlikte daha etkin çalışmaya başlarlar

  • Yaratıcılıkları artar

  • Kaynaklarının farkına varıp daha etkin kullanırlar

  • İç çatışmaların sebeplerini tanımlar, önlem alırlar

  • Ortak hedeflerine odaklanırlar

  • Birbirlerini daha iyi tanırlar

  • Sorumluluklarını sahiplenirler

  • Birbirlerinin gelişimine katkıda bulundukları için haz duyarlar

  • Sinerji oluşturur, yeni bakış açıları kazanırlar

Sonuçta bütün olarak takım performansı artar.

 

Takım koçluğu uygulamaları firmanın ulaşmak istediği amaçlara, katılımcı sayı ve profiline göre şekillendirilebilmektedir.

bottom of page